.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Spotkania integracyjne

Spotkania integracyjne

Spotkania integracyjne mają na celu pielęgnowanie więzi zawiązanych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, a także służą wymianie doświadczeń, przekazywaniu pomysłów czy też wzajemnej pomocy. Dzięki spotkaniom nasi członkowie czują, że mają w Stowarzyszeniu prawdziwą grupę wsparcia.

Spotkania integracyjne w:
-
Bydgoszczy
- Gdańsku 
- Kielcach
- Krakowie
- Lublinie 
- Łodzi

- Poznaniu
-
Warszawie
-
Wrocławiu

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2020
create by QMD Company