.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:. Władze
WFIPP
Support_In_Continence

Władze

Zarząd Główny:
- p. Anna Sarbak (Poznań) - Prezes Zarządu Głównego
- p. Elżbieta Żukowska (Warszawa) - Sekretarz
- p. Barbara Woźniak (Łódź) - Skarbnik

Główna Komisja Rewizyjna:
- p. Aniela Rogowska (Warszawa) - Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej
- p. Wanda Dziechciarz (Poznań)
- p. Zdzisława Tolińska (Poznań)

Rada Stowarzyszenia:
- p. Grażyna Lutomska - Prezes Oddziału Dolnośląskiego
- p. Janusz Sędłak - Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
- p. Anna Goch - Prezes Oddziału Lubelskiego
- p. Zofia Hirsz - Prezes Oddziału Łódzkiego
- p. Bogusław Olawski - Prezes Oddziału Małopolskiego
- p. Rozalia Kolecka - Prezes Oddziału Mazowieckiego
- p. Marian Wiech - Prezes Oddziału Świętokrzyskiego
- p. Halina Napierzyńska - Prezes Oddziału Pomorskiego

- p. Jolenta Szott - Prezes Oddziału Wielkopolskiego

Sekcja Prostaty:
-
p. Bogusław Olawski (Kraków) - Przewodniczący Zarządu Sekcji

- p. Janusz Sędłak (Bydgoszcz) - Członek Zarządu Sekcji

Pełnomocnik Zarządu Głównego ds. współpracy międzynarodowej:
- p. Tomasz Michałek (Warszawa)

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA:
ul
. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa
tel.
: 22 279 49 02; fax: 22
279 49 10

e-mail
: zg@uroconti.pl
 

KRS: 0000276415

NIP: 527-256-97-16
REGON: 140952663

Bank: ING SA
Numer konta bankowego: 57 1050 1461 1000 0090 7568 4978

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company