Władze Oddziału

Zarząd Oddziału Pomorskiego:
- p. Halina Napierzyńska
-
Prezes Zarządu Oddziału
- p. Maria Kwiecińska - Skarbnik
- p. Joanna Zachowicz - Sekretarz
- p. Danuta Okulewicz - Członek Zarządu Oddziału
- p. Jadwiga Rykaczewska - Członek Zarządu Oddziału
- p. Mirosława Szmit - Członek Zarządu Oddziału
- p. Teresa Wiśniewska - Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Pomorskiego:
- p. Irena Stefańczyk - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p. Alina Lewandowska
- Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p. Jadwiga Wasiukiewicz - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA ODDZIAŁU:
Klub Osiedlowy AD-REM

ul. Czyżewskiego 12, 80-336 Gdańsk
infolinia: 801-800-038
e-mail:
gdansk@uroconti.pl

KRS: 0000293657
NIP: 584-270-23-20
REGON: 22056581000000

Dyżury Stowarzyszenia:
- drugi poniedziałek miesiąca, godz. 15:00 - 16:00

- Klub Osiedlowy AD-REM, ul. Czyżewskiego 12

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Gdańsku; Klub Osiedlowy AD-REM, ul. Czyżewskiego 12, 80-336 Gdańsk
© UroConti 2007 - 2021