Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2015

2016-07-29 12:38:00

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia UroConti w roku 2015.

Sprawozdanie za rok 2014

2015-07-21 12:21:00

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia UroConti w roku 2014.

Sprawozdanie za rok 2013

2014-06-24 13:12:00

Poniżej zamieszczamy Sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2013.

Sprawozdanie za rok 2012

2013-03-03 17:25:00

Sprawozdanie z działalności Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti za okres: 01.01.2012 - 31.12.2012.

Sprawozdanie za rok 2011

2012-03-03 17:25:00

Sprawozdanie z działalności Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti za okres: 01.01.2011 - 31.12.2011.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Łodzi; ul. Żeromskiego 113, 91-140 Łódź
© UroConti 2007 - 2021