Moje życie z NTM - konkurs dla członków

2010-05-04
Zarząd Główny Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" wraz z Programem Prospołecznym "NTM – Normalnie Żyć" ma przyjemność ogłosić konkurs dla Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti.

TEMAT KONKURSU

Moje życie z NTM

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Konkurs ma formę listów, których autorami będą Członkowie Oddziałów Stowarzyszenia UroConti.

Konkurs trwa od 1 do 31 maja 2010.

Członkowie Oddziału Stowarzyszenia przekazują listy Prezesowi Oddziału Lubelskiego. Prezes Oddziału 1-go czerwca przekazuje wszystkie zebrane listy do siedziby Programu.

NAGRODY


Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: "najlepszy list" oraz "największa ilość listów".

Kategoria "najlepszy list"

1. miejsce – 3.000 zł
2. miejsce – 2.000 zł
3. miejsce – 1.000 zł

Kategoria "największa ilość listów"

1. miejsce – 3.000 zł
2. miejsce – 2.000 zł
3. miejsce – 1.000 zł

Fundatorem nagród jest firma SCA Hygiene Products, właściciel marki TENA.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Bardzo chcielibyśmy aby te listy były żywym świadectwem osób, które na co dzień borykają się z problemem NTM. Mamy nadzieję, że historie te przyczynią się do wzrostu świadomości społecznej nt. nietrzymania moczu.

Szczegółowe informacje u Prezesa Oddziału Lubelskiego.

Warunki udziału w konkursie

1. Nagrody w kategorii "najlepszy list" zostaną przyznane w następujący sposób: spośród wszystkich nadesłanych listów Redakcja Kwartalnika NTM wybierze 10, jej zdaniem najbardziej interesujących listów, spośród których jury wyłoni trzy listy, które otrzymają nagrody pieniężne. W skład jury wejdą trzy osoby, będą to przedstawiciele: Zarządu Głównego Stowarzyszenia UroConti, Programu NTM – Normalnie Żyć oraz Sponsora.
2. O przyznaniu nagrody w kategorii "największa ilość listów" zadecyduje liczba listów z danego Oddziału przekazanych do siedziby Programu.
3. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie Oddziały Terenowe Stowarzyszenia UroConti.
4. List powinien opisywać doświadczenia życiowe danej osoby związane z nietrzymaniem moczu – może to być np. opis życia codziennego, problemów z jakimi się styka, historia choroby (cała lub fragment), opis jakiegoś konkretnego wydarzenia związanego z NTM (np. wizyta u lekarza, nieprzyjemny incydent związany z wystąpieniem NTM, działalność w Stowarzyszeniu) itp.
5. Forma listu jest dowolna. Listy mogą być anonimowe. Jedna osoba może przygotować dowolną liczbę listów.
6. Nagrody w obydwu kategoriach przyznawane są Oddziałom, nie poszczególnym osobom. Również nagrodę w kategorii "najlepszy list" otrzyma Oddział reprezentowany przez autora zwycięskiego listu.
7. Nagrody pieniężne mogą być przeznaczone na sfinansowanie statutowych działań Oddziałów. W szczególności preferowane są działania związane z organizacją Światowego Tygodnia Kontynencji (21-27 czerwca 2010r.).
8. Program zobowiązuje się do wypłaty nagród zwycięzcom w formie sfinansowania wskazanych przez nich produktów lub usług.
9. Najciekawsze listy mogą zostać opublikowane w mediach oraz wysyłane do organów decydenckich np. Ministerstwa Zdrowia.
Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Lublinie; Siedziba Lubelskiego Centrum Aktywnoœci Obywatelskiej; ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin; tel.: 0-501-076-246
© UroConti 2007 - 2021