Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna

2020-10-01

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "UroConti" Oddział w Lublinie w dniu 30 września 2020 roku dokonało wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Zarząd Oddziału Lubelskiego:
- p. Alicja Tynecka - Prezes Zarządu Oddziału
- p. Anna Goch - Wiceprezes Zarządu Oddziału
- p. Ewa Płonka - Sekretarz Zarządu Oddziału
- p. Józef Sokołowski - Skarbnik Oddziału
- p. Wanda Krupińska - Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Lubelskiego:
- p. Barbara Malesa - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p. Alicja Kleban - Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p. Alina Tarajko - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Lublinie; Siedziba Lubelskiego Centrum Aktywnoœci Obywatelskiej; ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin; tel.: 0-501-076-246
© UroConti 2007 - 2021