Władze Oddziału

Zarząd Oddziału Lubelskiego:
- p. Alicja Tynecka - Prezes Zarządu Oddziału
- p. Anna Goch - Wiceprezes Zarządu Oddziału
- p. Ewa Płonka - Sekretarz Zarządu Oddziału
- p. Józef Sokołowski - Skarbnik Oddziału
- p. Wanda Krupińska - Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Lubelskiego:
- p. Barbara Malesa - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p. Alicja Kleban - Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału
- p. Alina Tarajko - Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA ODDZIAŁU:
LUBELSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
ul. Leszczyńskiego 23 lok. 205, 20-068 Lublin
telefon: 501-076-246
e-mail:
lublin@uroconti.pl

KRS: 0000287705
NIP: 712-308-96-33
REGON: 060293337

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti Oddział w Lublinie; Siedziba Lubelskiego Centrum Aktywnoœci Obywatelskiej; ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin; tel.: 0-501-076-246
© UroConti 2007 - 2021