.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Zapytanie nr 7108

2018-03-26

Poseł Mirosław Nykiel wystosował do Ministra Zdrowia zapytanie w sprawie zmniejszenia kwoty refundacji na pieluchy dla niepełnosprawnych.

Interpelacja nr 21035

2018-03-26

Posłanka Katarzyna Oss złożyła interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany zasad refundowania pieluchomajtek dla dzieci z niepełnosprawnością.

Uroconti będzie walczyć o prawa pacjentów

2018-03-21

Wywiad z Anną Sarbak, prezes Stowarzyszenia Osób z NTM Uroconti na łamach portalu Rynek Zdrowia.

Dichlorek radu (Xofigo) - przeciwskazania

2018-03-20

Firma Bayer AG w porozumieniu z Europejską Agencją ds. Leków (EMA) I Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) przekazała informacje na temat stosowania dichlorku radu.

Interpelacja nr 20508

2018-03-19

Poseł Lidia Gądek złożyła interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie zaniżonych limitów na środki absorpcyjne.

Programy lekowe pod lupą Ministerstwa Zdrowia

2018-03-19

Podczas debaty w Rynku Zdrowia dotyczącej immunoonkologii, wiceminister Marcin Czech zapowiedział zmianę przepisów dotyczących rozszerzania istniejących już programów lekowych o nowe substancje.

Odpowiedź na interpelację nr 19095

2018-03-17

Marcin Czech odpowiedział na interpelację nr 19095 Posła na Sejm RP Pani Krystyny Sibińskiej, w sprawie nowych terapii dla pacjentów z nietrzymaniem moczu.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company