.:UroConti - Stowarzyszenie Osób z NTM:.
WFIPP
Support_In_Continence

Aktualności

Odpowiedź MZ ws. neurmodulacji krzyżowej

2014-12-16

Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie implementacji neurmodulacji krzyżowej do katalogu świadczeń gwarantowanych.

Odpowiedź PTU dot. badania urodynamicznego

2014-10-02

Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego - prof. dr hab. med. Zbigniew Wolski ustosunkował się do prośby Stowarzyszenia osób z NTM UroConti o zajęcie stanowiska w sprawie badania urodynamicznego.

Odpowiedź Konsultanta Krajowego ds. Urologii

2014-08-20

Na prośbę Stowarzyszenia osób z NTM UroConti, odnośnie stanowiska w sprawie badania urodynamicznego, odpowiedział Konsultant Krajowy w dziedzinie Urologii - prof. dr hab. med. Marek Sosonowski.

Odpowiedź AOTM dot. badania urodynamicznego

2014-08-14

Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti otrzymało odpowiedź odnośnie zapytania o stanowisko Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie konieczności wykonania badania urodynamicznego.

Odpowiedź Konsultanta ds. Ginekologii

2014-08-11

W związku z zapytaniem Stowarzyszenia osób z NTM UroConti, odnośnie stanowiska w sprawie badania urodynamicznego, odpowiedział Konsultant Krajowy Krajowy w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa - prof. dr hab. med. Stanisław Radowicki.

Prośba o opinie dot. badania urodynamicznego

2014-07-31

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti wystosowało list z prośbą o opinie w sprawie obowiązkowego wykonania badania urodynamicznego, jako warunku do otrzymania refundacji na leki stosowane w terapii zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Odpowiedź MZ ws. interewncji Heleny Hatki

2014-07-18

Senator Helena Hatka interweniowała w Ministerstwie Zdrowia w sprawie sytuacji pacjentów cierpiących na NTM i OAB.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2021
create by QMD Company