Aktualności

Co z leczeniem raka prostaty?

2019-05-21

Pacjenci z "UroConti" znowu nie doczekali się rozszerzenia programu lekowego w leczeniu raka prostaty przed chemioterapią. Zarzucają ministrowi dyskryminację chorych z tym schorzeniem i chronienie, kosztem ich zdrowia i życia, interesu jednej firmy.

Rekomendacja Prezesa AOTMiT

2019-05-16

Opublikowano rekomendację Prezesa AOTMiT w sprawie wniosku o objęcie refundacją leku Jevtana (kabazytaksel) w ramach programu lekowego: "Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego"

Audycja o nietrzymaniu moczu w radiu TOK FM

2019-05-13

Na antenie radia TOK FM o codziennych problemach osób z NTM z prowadzącą rozmawiała Danuta Jankowska z Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia "UroConti".

Projekt rozporządzenia o wyrobach medycznych

2019-05-13

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceniu naprawy wyrobu medycznego.

Sekcja Prostaty o leczeniu raka prostaty

2019-05-06

Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" skierował do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego pismo z prośbą o pilne przyjrzenie się programowi lekowemu "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)"

Nowa lista leków refundowanych

2019-04-30

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2019 r.

Projekt nowej listy refundacyjnej

2019-04-26

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 maja 2019 roku.

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti; ul. Ciołka 13, 01-445 Warszawa; tel.: 22 279 49 07, fax: 22 279 49 10
© UroConti 2007 - 2019
create by QMD Company