Działalność

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti działa na rzecz poprawy jakości życia osób z problemem nietrzymania moczu. 

W ramach swojej działalności prowadzi:

Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti działa na rzecz poprawy jakości życia osób z problemem nietrzymania moczu. 

W ramach swojej działalności prowadzi:

Zajęcia gimnastyczne wzmacniające mięśnie dna miednicy

Gimnastyka to najczęściej zalecana forma wspomagająca leczenie NTM. Stowarzyszenie “UroConti” zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na zajęcia gimnastyczne prowadzone pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Odpowiednio wcześniej rozpoczęta gimnastyka może uchronić przed NTM.

Celem gimnastyki jest zapoznanie pacjentów z ćwiczeniami, które pomogą im uporać się z tym problemem. Są to zajęcia praktyczne, które mają wzmocnić mięśnie przepony moczowo-płciowej. Każdy uczestnik może także otrzymać zestaw ćwiczeń, które powinien powtarzać w domu. Należy pamiętać, że tylko systematyczne ćwiczenia przyniosą oczekiwany efekt.

Zajęcia odbywają się w klubach sportowych, które posiadają przystosowane do tego typu zajęć sale i są zaopatrzone we wszystkie potrzebne do ćwiczeń sprzęty rehabilitacyjne. Ośrodki wyposażone są również w prysznice i szafki dla osób ćwiczących. Uczestnicy muszą jedynie przynieś własny strój i strój i ręcznik.

Członkowie Stowarzyszenia płacą za zajęcia jedynie symboliczne kwoty. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zasięgnąć porady u lekarza.

W chwili obecnej zajęcia prowadzone są w:

Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie
– Łodzi
Poznaniu
– Warszawie
– Wrocławiu

Wykłady edukacyjne

Wykłady edukacyjne są bezpłatne i otwarte dla wszystkich, również dla osób niebędących członkami Stowarzyszenia. Podczas wykładów poruszane są różnorodne tematy, np. czynniki ryzyka wystąpienia NTM, możliwości leczenia, profilaktyka, używanie środków wchłaniających, zasady refundacji. Po wykładach istnieje możliwość zadawania pytań wykładowcom.

Obecnie wykłady organizowane są w:

Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie
– Łodzi
Poznaniu
– Warszawie
– Wrocławiu

Spotkania integracyjne

Spotkania integracyjne mają na celu pielęgnowanie więzi zawiązanych pomiędzy członkami Stowarzyszenia, a także służą wymianie doświadczeń, przekazywaniu pomysłów czy też wzajemnej pomocy. Dzięki spotkaniom nasi członkowie czują, że mają w Stowarzyszeniu prawdziwą grupę wsparcia.

Spotkania integracyjne w:

Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie
– Łodzi
Poznaniu
– Warszawie
– Wrocławiu

Spotkania z konsultantami medycznymi

Spotkania z konsultantami medycznymi to spotkania z lekarzami, będącymi opiekunami poszczególnych oddziałów. W zależności od możliwości danego regionu konsultacje te mogą zaczynać się od zwykłych porad, a kończyć na specjalnym programie zdrowotnym obejmującym członków danego oddziału.

Spotkania z konsultantami medycznymi w:

Bydgoszczy
Gdańsku
Kielcach
Krakowie
Lublinie
– Łodzi
Poznaniu
– Warszawie
– Wrocławiu

Inicjatywy legislacyjne

Inicjatywy legislacyjne to działania Stowarzyszenia na rzecz poprawy życia pacjentów z NTM. Dlatego przedstawiamy urzędnikom odpowiedzialnym za politykę zdrowotną w naszym kraju możliwe i konieczne do wdrożenia rozwiązania.

Przegląd inicjatyw:

LIST OTWARTY DO MINISTER ZDROWIA

NIEZBĘDNE MINIMUM

Pin It on Pinterest