Kontakt

Władze

Zarząd Główny:
– p. Anna Sarbak (Poznań) – Prezes Zarządu Głównego
– p. Elżbieta Żukowska (Warszawa) – Sekretarz
– p. Aniela Rogowska (Warszawa) – Skarbnik

Główna Komisja Rewizyjna:
– p. Wanda Dziechciarz (Poznań)
– p. Zdzisława Tolińska (Poznań)

Rada Stowarzyszenia:
– p. Grażyna Lutomska – Prezes Oddziału Dolnośląskiego
– p. Janusz Sędłak – Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
– p. Alicja Tynecka – Prezes Oddziału Lubelskiego
– p. Iwona Waszkiewicz – Prezes Oddziału Łódzkiego
– p. Bogusław Olawski – Prezes Oddziału Małopolskiego
– p. Rozalia Kolecka – Prezes Oddziału Mazowieckiego
– p. Halina Napierzyńska – Prezes Oddziału Pomorskiego
– p. Jolenta Szott – Prezes Oddziału Wielkopolskiego

Sekcja Pęcherza:
– p. Anna Goch (Lublin) – Przewodnicząca Zarządu Sekcji
– p. Zofia Hirsz (Łódź) – Członek Zarządu Sekcji
– p. Ewa Płonka (Lublin) – Członek Zarządu Sekcji

Sekcja Prostaty:
 p. Bogusław Olawski (Kraków) – Przewodniczący Zarządu Sekcji
– p. Janusz Sędłak (Bydgoszcz) – Członek Zarządu Sekcji

Pełnomocnik Zarządu Głównego ds. współpracy międzynarodowej:
– p. Tomasz Michałek (Warszawa)

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA: 
ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa
tel.: 22 279 49 02; fax: 22 279 49 10
e-mail: zg@uroconti.pl 

KRS: 0000276415

NIP: 527-256-97-16
REGON: 140952663

Bank: ING SA
Numer konta bankowego: 57 1050 1461 1000 0090 7568 4978

Pin It on Pinterest