Spotkanie Rady Stowarzyszenia

W skład Rady Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti” wchodzą Prezesi wszystkich Oddziałów Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia jest organem doradczym i nadzorującym pracę Zarządu Głównego.

Podczas spotkania w Lublinie Zarząd Główny przedstawił sprawozdanie z działalności za pierwsze półrocze 2008 r. Następnie swoje sprawozdania za ten okres przedstawili Prezesi wszystkich oddziałów Stowarzyszenia.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie planów działania na drugie półrocze.

Pin It on Pinterest