Zarząd UroConti zgłasza uwagi do projektu MZ

Resort zdrowia na swojej stronie opublikował Projekt Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Projket został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 8 października.

Zarząd Główny Stowarzyszenia “UroConti” zaniepokojony propozycjami resortu zdrowia, zawartymi w nowym projekcie, zgłosił swoje uwagi do projektu. Uważamy,że propozycje resortu mogą spowodować utrudnienia w dostępie do zaopatrzenia w refundowane środki absorpcyjne. Sprzeciwiając się wprowadzeniu wzoru zlecenia na środki pomocnicze wydawane cyklicznie w zaproponowanej formie, postanowiliśmy zabrać głos w tej sprawie. 

Pin It on Pinterest