Wybór Zarządu Głównego

6 września w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti”. Głównym powodem spotkania była dobiegająca końca kadencja obecnego Zarządu Głównego. Przybyli na spotkanie delegaci oddziałów regionalnych mieli za zadanie wybrać zarząd na nową, dwuletnią kadencję oraz dokonać zmian w statucie rekomendowanych przez Radę Stowarzyszenia. delegaci zmierzyli się również z glosowaniem nad zmianami do statutu.

Finalnie Walne Zebranie zakończyło się wyborem obecnego składu Zarządu na nową kadencję, oraz przegłosowaniem wszystkich rekomendowanych zmian do statutu. W składzie Zarządu Głównego pozostali:

p. Anna Sarbak – Prezes Zarządu Głównego
p. Maria Szramska – Sekretarz
p. Barbara Woźniak – Skarbnik

Pin It on Pinterest