Od 1 stycznia 2014 zmiany w refundacji

W dniu dzisiejszym (9.12.2013 r.) na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia ukazało się długo wyczekiwane, znowelizowane rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dokument został już podpisany przez ministra zdrowia. Nowe przepisy będą obowiązywały od nowego roku.

W opublikowanym rozporządzeniu wprowadzono kilka zmian w zakresie refundacji środków absorpcyjnych, o które przez lata wnioskowo nasze Stowarzyszanie.

Refundacja środków absorpcyjnych na nowych zasadach obejmować będzie:

• limit ilościowy – 60 sztuk środków absorpcyjnych miesięcznie;
• limit cenowy – 77 zł dla osób z chorobą nowotworową oraz 90 zł dla pozostałych chorych uprawnionych do refundacji;
• katalog produktów refundowanych (zamiennie) pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne (nowy produkt w refundacji), podkłady, wkłady anatomiczne;
• współpłacenie pacjentów: 30% lub 0% – pacjenci onkologiczni;
• nowi lekarze uprawnieni do wystawienia zleceń: geriatra, ginekolog onkologiczny, lekarza udzielający świadczeń w hospicjach. Umożliwiono również kontynuację wystawiania zlecenia przez pielęgniarkę i położną;
• lista chorób uprawniających do otrzymania dofinansowania na środki absorpcyjne została rozszerzona o nowe schorzenia: neurogenne i nieneurogenne nietrzymanie moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu), przy jednoczesnym założeniu, że u chorego występuje co najmniej jedno z wymienionych schorzeń: głębokie upośledzenie umysłowe, zespoły otępienne, wady wrodzone układu nerwowego, trwałe uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, wady wrodzone dolnych dróg moczowych, jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych oraz jatrogenne uszkodzenie układu pokarmowego.

Więcej szczegółów nt. nowych przepisów można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl

Pin It on Pinterest