Pismo do posłów i senatorów z Komisji Zdrowia

Dnia 31 stycznia Prezes Stowarzyszenie osób z NTM "UroConti" wysłała do posłów i senatorów z Komisji Zdrowia list, w którym zaprezentowała problematykę zachorowalności na zespół pęcherza nadreaktywnego oraz nietrzymanie moczu.

W imieniu Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" chciałabym zwrócić uwagę Pana Senatora na bardzo powszechny problem występujący w naszym społeczeństwie. Problem, który dotyczy ok. 4 mln osób w Polsce, czyli 10% naszego społeczeństwa. Nietrzymanie moczu (NTM), bo o nim mowa, może dotknąć każdego – bez względu na wiek, czy płeć, a mimo to nadal pozostaje tematem tabu.

Według raportu International Continence Society z 2013 r., NTM występuje znacznie częściej niż inne – bardziej "popularne" choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, depresja czy nadciśnienie tętnicze.

Nasze stowarzyszenie od lat prowadzi działania na rzecz poprawy jakości życia osób z NTM. Popularyzujemy wiedzę na temat metod leczenia nietrzymania moczu oraz uczestniczymy w wykładach lekarzy specjalistów, dzięki którym aktualizujemy swoją wiedzę na bieżąco. Udzielamy bezpośredniego wsparcia osobom z NTM i ich rodzinom, jak również angażujemy się w analizę kosztów ich leczenia z punktu widzenia pacjenta jak i systemu ochrony zdrowia. Weryfikujemy dostęp do właściwej terapii dla pacjentów w Polsce. Poprzez naszą działalność chcemy uzmysłowić opinii publicznej, decydentom, i wreszcie samym chorym, że osoby cierpiące na NTM nie powinny być wykluczane ze społeczeństwa. Dlatego też chcielibyśmy przekazać na ręce Pana Senatora opracowane przez nas raporty, które niewątpliwie pozwolą poznać bliżej temat nietrzymania moczu od strony społecznej oraz ekonomicznej.

Treść  pisma znajduje się w linku poniżej:

Pismo do posłów i senatorów z Komisji Zdrowia

 

Pin It on Pinterest