Drugie spotkanie Dialogu dla Zdrowia

Było to już drugie spotkanie Dialogu dla Zdrowia, w którym nasza organizacja wzięła udział. Podczas spotkania otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zgłoszony przez nas, na poprzednim spotkaniu, problem ograniczeń w dostępie do farmakoterapii zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB). Niestety Ministerstwo nie podzieliło naszych postulatów w tej kwestii, twierdząc że z refundowanych leków obecnie korzysta niewielka liczba osób, a zniesienie obowiązku badania urodynamicznego leży w gestii producentów, którzy zdaniem resortu, powinni złożyć w tej sprawie nowy wniosek o refundację.

Pin It on Pinterest