Nowe wzory zleceń

Na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się komunikat o zmianie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Od 1 lipca 2014 potwierdzane będą wyłącznie zlecenia wystawione na nowym druku.

Jak podaje NFZ , zlecenia które zostały wystawione do 30 czerwca br., ale nie zostały potwierdzone przez Narodowy Fundusz, tracą swoją ważność.

Nowy druk zastąpi dwa dotychczas obowiązujące zlecenia, tj. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (z wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie) oraz zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie. Wprowadzone zmiany mają na celu uproszczenie procedury wystawiania zleceń.

Jak czytamy na portalu www.rynekzdrowia.pl, zgodnie z nowymi zasadami, wypisywane przez lekarzy zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne objęte refundacją wymagają określenia nowej nazwy wyrobu medycznego ze wskazaniem grupy (litera) i liczby porządkowej określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Więcej: www.nfz.gov.pl

Pin It on Pinterest