Odpowiedź AOTM dot. badania urodynamicznego

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” otrzymało odpowiedź odnośnie zapytania o stanowisko Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie konieczności wykonania badania urodynamicznego, jako warunku koniecznego do otrzymania refundacji dla leków stosowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego.

Zdaniem AOTM konieczność wykonania badania urodynamicznego, jako warunku koniecznego do otrzymania refundacji dla leków stosowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego nie była dotychczas przedmiotem zlecenia Ministra Zdrowia, a tym samym przedmiotem rozważania Rady Konsultacyjnej ani powołanej w jej miejsce Rady Przejrzystości.

Pin It on Pinterest