Odpowiedź Konsultanta Krajowego ds. Urologii

Na prośbę Stowarzyszenia osób z NTM “UroConti”, odnośnie stanowiska w sprawie badania urodynamicznego, które jest warunkiem do otrzymania refundowanych leków stosowanych w zespole pęcherza nadreaktywnego (OAB) odpowiedział Konsultant Krajowy w dziedzinie Urologii – prof. dr hab. med. Marek Sosnowski.

Według prof. M. Sosnowskiego na podstawie przeprowadzonego postępowania diagnostycznego (wymieniony w załączonym dokumencie), możemy postawić rozpoznanie zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) bez konieczności przeprowadzania badania urodynamicznego.

Od kwietnia 2014 r., w którym powierzono prof. M. Sosnowskiemu rolę Konsultanta Krajowego do chwili obecnej, nie występował z opinią w sprawie konieczności wykonywania badania urodynamicznego w rozpoznaniu pęcherza nadreaktywnego.

Pin It on Pinterest