Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

26 sierpnia br., w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, miało miejsce spotkanie Prezes Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti” Anny Sarbak z przedstawicielami tegoż Biura, paniami Marzanną Bieńkowską, dyrektor Wydziału Interwencyjno-Poradniczego oraz Agatą Skrętowską z Wydziału Dialogu Społecznego i Komunikacji.

Bezpośrednim celem spotkania było omówienie rekomendacji i wniosków opisanych w raporcie „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej 2015”.

Pin It on Pinterest