Odpowiedź MZ ws. neuromodulacji krzyżowej

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia w sprawie implementacji neurmodulacji krzyżowej do katalogu świadczeń gwarantowanych.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Piotr Warczyński, poinformował, iż obecnie oczekuje na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w kwestii terminu możliwego finansowania ww. świadczenia.

Ponadto, podkreślił również, iż w Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace analityczne i koncepcyjne, w związku z ww. rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Pin It on Pinterest