Opieka transgraniczna – warsztaty

19 marca br. w Warszawie odbyły się warsztaty dla organizacji pacjenckich, dotyczące Transgranicznej Opieki Zdrowotnej, organizowane przez Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO). W warsztatach wzięły udział przedstawicielki Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti”: Prezes Zarządu Głównego – Anna Sarbak oraz Sekretarz Zarządu – Maria Szramska.

Głównym tematem warsztatów były prawa pacjenta w zakresie dostępu i realizacji opieki transgranicznej. Obecne przepisy dają pacjentowi możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim oraz możliwość zwrotu poniesionych kosztów tych świadczeń. Dla pacjentów cierpiących na choroby, których leczenie nie jest objęte refundacją, opieka transgraniczna to jedyna szansa na wyzdrowienie. Przykładem mogą tu posłużyć chorzy na zespół pęcherza nadreaktywnego, którzy z leczenia metodą neuromodulacji krzyżowej mogą skorzystać tylko za granicą. Koszt neuromodulacji krzyżowej za granicą wynosi ok. 100 tys. zł. Należy także uwzględnić tutaj koszty transportu oraz wizyt kontrolnych, odbywanych 1-2 razy do roku. Pacjenci mogą ubiegać się o zwrot powyższych kosztów, występując z odpowiednim wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pin It on Pinterest