UroConti u Rzecznika Praw Pacjenta

W dniu 16 czerwca tego roku, nasze Stowarzyszenie wzięło udział w spotkaniu organizowanym przez Rzecznika Praw pacjenta – Krystynę Barbarę Kozłowską, w którym uczestniczyło ok. dwudziestu przedstawicieli pozarządowych organizacji pacjenckich.

Okazją do tego spotkania była inauguracja stworzenia platformy, która umożliwiłaby wszystkim reprezentantom praw pacjenta merytoryczną dyskusję i wymianę informacji na temat codziennych potrzeb i problemów, z którymi zmagają się pacjenci.

Wydarzenie to zapoczątkowało cykl spotkań, na których organizacje wraz z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Pacjenta będą omawiać problemy pacjentów z konkretnych specjalizacji medycyny. Celem tych spotkań jest dialog i tworzenie wspólnych rozwiązań w zakresie optymalizacji systemu ochrony praw pacjentów. Dla przypieczętowania wszystkich ustaleń podpisano deklarację o współpracy. Dokument ten jest wspólnym zobowiązaniem do przyszłych działań, których celem będzie ochrona praw pacjenta.

Więcej informacji: www.bpp.gov.pl

Pin It on Pinterest