Ogólnopolska Konferencja UroConti

W dniach 22-28 czerwca w Polsce już po raz siódmy nasze Stowarzyszenie będzie obchodzić Światowy Tydzień Kontynencji (z ang. – World Continence Week, WCW). Ta Inicjatywa Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS) ma na celu popularyzowanie problematyki nietrzymania moczu (NTM).

W tym roku, w ramach inauguracji Światowego Tygodnia Kontynencji mamy zaszczyt zorganizować Ogólnopolską Konferencję, pt. Pacjent z NTM – potrzeby a rzeczywistość, którą przygotowujemy we współpracy z Fundacją Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów III Wieku. Na spotkanie zapraszamy 22 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 (Aula VII Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).

W konferencji udział wezmą liczni członkowie Stowarzyszenia “UroConti”, reprezentujący wszystkie 8 oddziałów: Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Łódź, Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław, reprezentanci innych polskich organizacji pacjenckich, przedstawiciele środowiska medycznego, międzynarodowych organizacji tj.: World Federation of Incontinent Patients (WFIP), International Continece Society (ICS) oraz zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gościem specjalnym Konferencji będzie Lynne van Poelgeest Pommfret – Prezes Rady Wykonawczej World Federation of Incontinent Patients, członek International Continece Society oraz prezes European Platform for Patient’s Organisation, Science and Industry (EPPOSI).

Kluczowymi tematami poruszanymi podczas konferencji będą m.in. międzynarodowe standardy postępowania w diagnostyce i leczeniu NTM, ocena sytuacji oraz perspekty dla leczenia NTM w Polsce. Ważnym punktem programu będzie również omówienie tematu środków absorpcyjnych, zarówno w kwestii ich indywidualnego doboru, jak również refundacji. Podkreślona zostanie trudna sytuacja pacjentów cierpiących na nietrzymanie moczu, którzy w dalszym ciągu nie mają dostępu do pełnego spektrum leczenia.

W ramach Światowego Tygodnia Kontynencji, Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti”, w celu szerzenia świadomości na temat nietrzymania moczu, na terenie wszystkich swoich oddziałów aktywnie nagłaśnia idee WCW i informuje o możliwościach terapeutycznych w leczeniu NTM.

Pin It on Pinterest