Rzecznik Praw Pacjenta pisze do UroConti

Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta, w dniu 13 lipca br wystosowała odpowiedź do “UroConti” w sprawie poparcia u Ministra Zdrowia postulatów UroConti dotyczących pacjentów z NTM.

W piśmie poinformowała o wystąpieniu do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie usunięcia konieczności wykonania badania urodynamicznego jako warunku uzyskania refundowanego badania farmakologicznego w zespole pęcherza nadreaktywnego (OAB). Pismo zostało skierowane również do wiadomości “UroConti”, a sprawa, monitorowana m.in. przez Rzecznika Praw Pacjenta, znalazła swój pozytywny finał w zniesieniu tego absurdalnego zapisu z dniem 1 lipca 2016 roku.

Pin It on Pinterest