Oświadczenie do ministra Mariana Zembali

W dniu 7 sierpnia br., senator Grażyna Sztark złożyła oświadczenie do ministra zdrowia Mariana Zembali w sprawie trudnej sytuacji osób cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego, które – zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2014 r. zmuszone są – w celu uzyskania diagnozy i podjęcia prawidłowego leczenia tego schorzenia – do wykonania badania urodynamicznego.

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” wielokrotnie apelowało do resortu zdrowia o zniesienie obowiązku wykonania badań urodynamicznych jako warunku uzyskania refundacji w leczeniu farmakologicznym OAB. Niestety, do tej pory ta kwestia nie została uregulowana. Oświadczenie senator Sztark porusza również kwestie limitów ilościowych na refundowane środki absorbcyjne oraz rekomendacji AOTMiT dotyczących refundowania leczenia farmakologicznego, zabiegów neuromodulacji krzyżowej i zastrzyków z toksyny botulinowej.

Pin It on Pinterest