Oświadczenie senator Hatki do min. Zembali

Senator Hatka w swoim oświadczeniu zaapelowała o stworzenie aktu prawnego regulującego kwestię związne z tym obowiązkiem warunkującym uzyskanie refundacji w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego. Senator Hatka zwróciła uwagę na fakt,  że badanie jest metodą inwazyjną, stanowi duże obciążenie psychiczne dla pacjentów, może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia, a co za tym idzie – wielu pacjentów z niego rezygnuje, a w konsekwencji rezygnuje również z leczenia. Senator Helena Hatka, jako czlonek senackiej Komisji Zdrowia, zadeklarowała jednocześnie pełne wsparcie i zaangażowanie w pracach związanych z tą kwestią.

Pełny tekst oświadczenia senator Heleny Hatki: tutaj.

Pin It on Pinterest