Prezes UroConti na konferencji w Poznaniu

W dniach 9-10 października, w Poznaniu, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, odbyła się Międzynarodowa Konferencja “Wyzwania Współczesnej Geriatrii i Gerontologii 2015. Medyczne i społeczne potrzeby osób starszych: Od teorii do praktyki”.

Oprócz Anny Sarbak, prezes Stowarzyszenia UroConti, w Konferencji wzięły osoby osoby zajmujące się zawodowo problemami ludzi starszych, pracownicy  naukowi, lekarze oraz przedstawiciele organizacji i urzędów, w których sferze działalności i zainteresowań znajdują się szeroko rozumiane problemy geriatrii i gerontologii. Podcazs wykładów szeroko omawiano politykę senioralna, leczenie chorób wieku podeszłego,elementy aktywności wieku starszego oraz opiekę paliatywna i hospicyjną.

Pin It on Pinterest