Prawo pacjenta do sprzeciwu

16 października br. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta doszło do spotkania przedstawicieli propacjenckich organizacji pozarządowych i społecznych, w sprawie prawa pacjenta do sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Na spotkanie została zaproszona Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia UroConti i wraz z przedstawicielami innych organaizacji działających na rzecz określonej grupy pacjentów została poproszona o włączenie się w akcję promowania i szerzenia wiedzy o tym prawie. Zdaniem Rzecznika, w ten sposób więcej osób będzie wiedziało, że ma możliwość złożenia do Komisji Lekarskiej sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza oraz jakie wymogi formalne powinien spełniać taki wniosek.

Pin It on Pinterest