Interpelacja posła M. Hoka do Ministra Zdrowia

W dniu 7 października br. wpłynęła do Ministra Zdrowia interpelacja Ministra Marka Hoka w sprawie poszerzenia listy leków refundowanych na zespół pęcherza nadreaktywnego o nowe substancje medyczne.

Interpelacja posła Hoka była odpowiedzią na postulaty UroConti w sprawie wsparcia działań Stowarzyszenia dotyczących poszerzenia listy leków refundowanych na OAB o kolejne preparaty medyczne. W Polsce pacjenci cierpiący na zespół pęcherza nadreaktywnego mogą otrzymać refundację jedynie dwóch substancji należących do tej grupy leków: tolterodyny oraz solifenacyny i to po obowiązkowym wykonaniu inwazyjnego badania urodynamicznego.

Leki, refundowane obecnie charakteryzują się licznymi skutkami ubocznymi oraz nie zawsze przynoszą pożądany rezultat terapeutyczny. Dlatego ze względu na liczne objawy niepożądane, wielu pacjentów rezygnuje z terapii już po kilku miesiącach jej stosowania. Oznacza to, że osoby, u których terapia za pomocą solifenacyny i/lub tolterodyny nie powiodła się mają do wyboru trzy opcje: mogą zrezygnować z leczenia, zapłacić za leczenie z własnej kieszeni lub poddać się inwazyjnemu leczeniu operacyjnemu. Na rynku polskim dostępnych jest wiele innych substancji, np. darifenacyna, fesoterodyna, oxybutynina oraz mirabegron, lek nowej generacji, który uzyskał pozytywną rekomendację AOTMiT w listopadzie 2014 r.

Terapia w leczeniu pęcherza nadreaktywnego musi być zindywidualizowana, ponieważ pęcherz nadreaktywny może mieć różne przyczyny, a reakcja chorego na poszczególne substancje jest osobnicza. Poseł Marek Hok zaapelował, że ze względu występowanie działań ubocznych,w zależności od zindywidualizowanych cech osobniczych pacjentów, należy poszerzyć listę leków refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) o nowe substancje medyczne.

Pin It on Pinterest