Co dalej z neuromodulacją krzyżową?

8 września minęła rocznica pozytywnej rekomendacji AOTMiT w sprawie zasadności zakwalifikowania neuromodulacji krzyżowej do koszyka świadczeń gwarantowanych. UroConti wystosowało pisma w tej sprawie do MZ, NFZ oraz Konsultanta Krajowego ds. urologii.

Przed rokiem, 8 września 2014 roku, Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych wydała pozytywną rekomendację w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia neuromodulacji krzyżowej do koszyka świadczeń gwarantowanych jako terapii stosowanej w zakresie wskazań takich jak leczenie nadreaktywności pęcherza moczowego oraz niedoczynności mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowodzeniu terapii I i II rzutu (rekomendacja nr 213/2014).

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” z radością przyjęło wyżej wymienioną rekomendację AOTMiT. Dla wielu członków naszego Stowarzyszenia, cierpiących na ciężką postać nietrzymania moczu, oporną na inne metody leczenia, wiązała się ona z nadzieją dostępu do bezpiecznej i skutecznej metody terapeutycznej, od 20 lat z powodzeniem stosowanej na całym świecie. Jak udowodniły badania kliniczne, zastosowanie procedury neuromodulacji korzeni krzyżowych wykazuje wysoką skuteczność, umożliwiając całkowite ustąpienie nietrzymania moczu lub znaczne zmniejszenie epizodów nietrzymania moczu i liczby mikcji. Niestety, do dnia dzisiejszego metoda ta nie została objęta refundacją, tj. włączona do koszyka świadczeń gwarantowanych.

W związku z powyższym Stowarzyszenie “UroConti” zwróciło się do Piotra Warczyńskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia i do Tadeusza Jędrzejczyka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zorganizowania spotkania w tej sprawie, na którym omówiony zostanie stan prac MZ i NFZ  nad implementacją procedury neuromodulacji korzeni krzyżowych do katalogu świadczeń gwarantowanych, a tym samym perspektywą dostępności osób cierpiących na najcięższą postać NTM do skutecznego i sprawdzonego świadczenia.

Z apelem wsparcia starań Stowarzyszenia w zakresie umożliwienia polskim pacjentom cierpiącym na najcięższe postacie NTM dostępności do procedury neuromodulacji korzeni krzyżowych, zwrócono  się do prof. Marka Sosnowskiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Urologii, prosząc o interwencję w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia.

Pin It on Pinterest