Organizacje na rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów

Prezes Stowarzyszenia “UroConti”, Anna Sarbak, otrzymała zaproszenie od Rzecznik Praw Pacjenta na warsztaty “Pacjenci na rzecz bezpieczeństwa pacjentów”, które odbędą się w Warszawie w dniach 3-4 grudnia br.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Biuro Światowej Organizacji Zdrowia wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Co roku miliony pacjentów na świecie doznają wielu niepotrzebnych i możliwych do uniknięcia szkód, takich jak zakażenia szpitalne czy niepożądane działania leków pacjentów hospitalizowanych, wynikających z niewłaściwej opieki medycznej. Warsztaty poświęcone będą wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, jakie stoją przed pracownikami ochrony zdrowia, decydentami polityki zdrowotnej w Polsce oraz samymi pacjentami.

Z tego powodu do udziału w warsztatach organizatorzy zaprosili przedstawicieli organizacji działających na rzecz pacjentów oraz wszystkie osoby, dla których ważna jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów i które mogą wykazać się doświadczeniem w nawiązywaniu partnerskiej współpracy z przedstawicielami systemu opieki zdrowotnej i decydentami, także w ramach współpracy globalnej.

Pin It on Pinterest