MZ w sprawie neuromodulacji krzyżowej

W odpowiedzi na interpelację posła Marka Hoka w sprawie umieszczenia w katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji krzyżowej Ministerstwo Zdrowia informuje, że trwają obecnie prace analityczne i koncepcyjne w związku z rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Neuromodulacja krzyżowa w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, w populacji pacjentów z nadreaktywnością pęcherza moczowego oraz niedoczynnością mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowodzeniu terapii standardowej. Po zakończeniu prac w przedmiotowym zakresie możliwe będzie określenie skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia, w związku z ewentualną implementacją przedmiotowego świadczenia do katalogu świadczeń gwarantowanych.

Pin It on Pinterest