W sprawie neuromodulacji krzyżowej

Stowarzyszenie “UroConti” po raz kolejny, 15 września 2015 roku (po wymianie korespondencji z dnia 26 marca i 27 lipca br.) wystosowało do Ministra Zdrowia pismo w sprawie umieszczenia procedury neuromodulacji krzyżowej w koszyku świadczeń refundowanych i umożliwienie spotkania z Ministrem Zdrowia w sprawie omówienia aktualnego stanu prac Ministerstwa Zdrowia nad tą sprawą.

W odpowiedzi na list MZ poinformowało, że jest w trakcie prac nad analitycznych i koncepcyjnych w związku z rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: Neuromodulacja krzyżowa w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, w populacji pacjentów z nadreaktywnością pęcherza moczowego oraz niedoczynnością mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowodzeniu terapii standardowej. Po zakończeniu prac w wyżej wymienionym zakresie  będzie możliwe określenie skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia, w związku z ewentualnym zakwalifikowaniem tego świadczenia do katalogu świadczeń gwarantowanych.

Pin It on Pinterest