Konferencja OIL

14 stycznia br., Prezes Stowarzyszenia “UroConti” Anna Sarbak oraz sekretarz Stowarzyszenia Maria Szramska wzięły udział w konferencji Okręgowej Izby Lekarskiej, pt. “Rekompensowanie szkód związanych z leczeniem w modelu pozasądowym”.

Konferencja poświęcona była prezentacji zagranicznych i polskich modeli pozasądowego dochodzenia roszczeń z tytułu szkód medycznych, a jej celem było wskazanie kierunków zmian w polskim modelu rekompensaty szkód medycznych w trybie orzekania o niepożądanych zdarzeniach medycznych i zaproponowanie nowych rozwiązań prawnych.

Pin It on Pinterest