Głos AOTMiT w sprawie badania urodynamicznego

Anna Sarbak, prezes “UroConti”, wzięła udział w posiedzeniu Rady Przejrzystości AOTMiT, na którym wydano pozytywną rekomendację dla leku Vesicare we wskazaniu: leczenie pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Wniosek refundacyjny był reakcją na toczącą się od lat dyskusję, dotyczącą konieczności usunięcia wymogu wykonywania badania urodynamicznego jako warunku refundacji leków stosowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Zgodnie ze stanowiskiem Rady Przejrzystości, podstawą dla rozpoznania zespołu pęcherza nadreaktywnego powinien być szczegółowy wywiad medyczny oraz trzydniowy dzienniczek mikcji, natomiast inwazyjne badanie urodynamiczne nie jest konieczne do rozpoznania i rozpoczęcia leczenia OAB. Powinno być natomiast stosowane u pacjentów niereagujących na farmakoterapię oraz przed rozpoczęciem leczenia inwazyjnego. Wydana opinia została poparta opiniami ekspertów praktyki klinicznej, a także przedstawiciela środowiska pacjenckiego, w tym Stowarzyszenia “UroConti”.

Pacjenci ze Stowarzyszenia “UroConti” wielokrotnie apelowali do Ministerstwa Zdrowia o zniesienie tego zapisu. Konieczność wykonywania badań urodynamicznych w celu potwierdzenia diagnozy zespołu pęcherza nadreaktywnego jest niezasadna według standardów medycznych, zwiększa koszty diagnostyki, a także naraża chorych na niepotrzebne powikłania oraz stres. Starania pacjentów poparli także lekarze. We wrześniu 2015 r., 195 ginekologów i 143 urologów podpisało petycję do Ministerstwa Zdrowia o zniesienia obowiązku wykonania badania urodynamicznego, jako warunku uzyskania refundacji w leczeniu farmakologicznym zespołu pęcherza nadreaktywnego. Resort zdrowia niezmiennie przenosił odpowiedzialność na producentów leków, twierdząc, że może działać wyłącznie na wniosek podmiotu odpowiedzialnego. Wniosek refundacyjny został złożony w sierpniu 2015 r.

– Cieszymy się z wydanej rekomendacji. Mamy nadzieję, że jest to pierwszy krok do tego, by pacjenci chorzy na zespół pęcherza nadreaktywnego mogli korzystać z refundowanej farmakoterapii bez przeszkody w postaci konieczności wykonywania zbędnego badania urodynamicznego – powiedziała Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti”.

Ewentualne zniesienie obowiązku wykonywania badania urodynamicznego obowiązywało będzie jedynie w przypadku leku Vesicare, zawierającego solifenacynę.

Pin It on Pinterest