UroConti na Forum Liderów Zdrowia

Z okazji obchodzonego w dniu 11 lutego Światowego Dnia Chorego, z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie odbyło się, w dniach 8-10 lutego 2016 r., jubileuszowe X Forum Liderów Organizacji Pacjentów.

Wśród zaproszonych gości znalazło się również Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti”, reprezentowane przez prezes Annę Sarbak oraz Sekretarz Zarządu Marię Szramską.

Około 170 przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń pacjentów spotkało się z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki zdrowotnej w kraju, wśród których znaleźli się: Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Dyskutowano o sytuacji chorych w diabetologii, psychiatrii, onkologii i neurologii. Zwrócono uwagę na konieczność przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym oraz na sytuację osób cierpiących na boreliozę i choroby reumatyczne.

Forum zakończyło się uroczystą Galą, na której zostały wręczone Nagrody Św. Kamila, będące symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę, czy rodzaj choroby. Gospodarzem Gali  był ojciec dr Arkadiusz Nowak, Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie.

Pin It on Pinterest