Spotkanie Zespołu ds. Praw Pacjentów w Sejmie

Sekretarz Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti” Maria Szramska została zaproszona do uczestnictwa w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, w skład którego weszły organizacje zrzeszające pacjentów.

W ramach prac Zespołu, będą odbywały się rozmowy na temat problemów z dostępnością do świadczeń zdrowotnych, m.in. z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami chorych oraz z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Jest to temat bardzo ważny, bo (…) występuje wiele problemów z dostępnością do świadczeń zdrowotnych, wielu obywateli polskich niestety (…) jeszcze nie posiada uprawnień do bezpłatnej służby zdrowia. Ten temat musi być szeroko dyskutowany, uzgadniany z czynnikiem społecznym, tak abyśmy zagwarantowali każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, a także poszanowanie jego praw w trakcie udzielania świadczeń w placówkach publicznej czy też niepublicznej służby zdrowia – powiedziała posłanka Szczurek-Żelazko. 

Poseł Krzysztof Ostrowski, który został wybrany przewodniczącym Zespołu, wyjaśnił, że jego działalność będzie koncentrowała się wokół rozwiązywania bieżących problemów pacjentów oraz przyszłych systemowych rozwiązań w służbie zdrowia, m.in. koszyka świadczeń gwarantowanych.

Na pierwszym spotkaniu obecni m.in. byli: prof. Dorota Karkowska, przedstawiciele organizacji pacjenckich: Szymon Chrostowski (Fundacja Wygrajmy Zdrowie), Monika Ziętek (Stowarzyszenie Młodych z Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”), Dorota Kaniewska (Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko). Organizacje przedstawiły swoją działalność, a także najważniejsze postulaty, o które zabiegają.

Spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjenta obywały się będą cykliczne z udziałem członków organizacji pacjenckich.

Pin It on Pinterest