List Anny Sarbak do firmy farmaceutycznej

12 kwietnia 2016 roku, prezes Stowarzyszenia UroConti Anna Sarbak wystosowała pismo do prezesa jednej z firm farmaceutycznych z prośbą o przedstawienie, na jakim etapie znajduje się wniosek firmy w sprawie refundacji leków na OAB.

W majowym wykazie leków refundowanych nie ma zmian w zakresie refundowania leczenia pacjentów z OAB bez konieczności wykonywania badania urodynamicznego, dlatego Stowarzyszenia chce poznać stanowisko firmy w tej sprawie.

UroConti, skrajnie zaniepokojone informacjami, które zostały zaprezentowane przedstawicielce Stowarzyszenia przez kierownictwo Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji podczas “Dialogu dla Zdrowia” organizowanego w Ministerstwie Zdrowia (10.05.2016), zwróciło się do firmy z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

  1. Czy istnieją jakiekolwiek wyliczenia, z których wynika, że usunięcie badania urodynamicznego jako warunku refundacji leków na OAB zwiększy wydatki budżetu państwa o 270 milionów?
  2. Czy istnieje jakakolwiek opinia eksperta medycznego, który wskazał badanie urodynamiczne, jako przydatne i uzasadnione medycznie?
  3. Czy umieszczenie zapisu o badaniu urodynamiczne było wnioskowane przez same podmioty odpowiedzialne.

Stowarzyszenie “UroConti” chce jak najszybciej doprowadzić do usunięcia tej administracyjnej bariery, oczekując zarówno ze strony Ministerstwa Zdrowia oraz firmy jako Wnioskodawcy uwzględnienia interesów pacjentów.

Pin It on Pinterest