“UroConti” pisze do AOTMiT

W związku z wielce niepokojącą wypowiedzią pani Kamili Malinowskiej z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji podczas “Dialogu dla Zdrowia” w dniu 10 maja br., UroConti wystosowało list do AOTiM.

Podczas tego spotkania przedstawiciele UroConti usłyszeli z ust pani Dyrektor Kamili Malinowskiej z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, że to podmioty odpowiedzialne wystąpiły o zapis dotyczący badania urodynamicznego, i że skoro jest ono w rozporządzeniu, to widocznie jest potrzebne i że jego zniesienie zwiększy wydatki z budżetu państwa o 270 milionów, co stoi w jawnej sprzeczności z danymi opublikowanymi w rekomendacji AOTiM oraz Rady Przejrzystości z dnia 2 lutego br. Stowarzyszenie UroConti wystosowało list do prezesa AOTMiT, pana Wojciecha Matusewicza, z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy może od momentu wydania rekomendacji pojawiły się jakiekolwiek wyliczenia, które tłumaczyłyby publiczne (w obecności kilkunastu osób) podawanie przez przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia danych o tym, że usunięcie badania urodynamicznego jako warunku refundacji leków na OAB zwiększy wydatki budżetu państwa o 270 milionów? Nie tylko nie ma takich danych w Państwa dokumentach, co więcej wyliczyli Państwo oszczędności wynikające z usunięcia badania na 15-16 milionów złotych rocznie.
  2. Czy pojawiła się może, wg wiedzy Pana Prezesa, jakakolwiek nowa opinia eksperta medycznego, który wskazał badanie urodynamiczne, jako przydatne i uzasadnione medycznie? (Pani Dyrektor Kamila Malinowska podczas Dialogu dla Zdrowia użyła takiego argumentu, że skoro badanie jest, to widocznie jest potrzebne). Z Państwa dokumentów wynika bowiem, że “odnalezione wytyczne kliniczne wskazują, iż podstawą rozpoznania OAB powinny być szczegółowy wywiad medyczny i nieinwazyjne badanie urodynamiczne pod postacią 3-dniowego dzienniczka mikcji. Badania inwazyjne nie są konieczne do rozpoznania i rozpoczęcia leczenia (…). Otrzymane opinie ekspertów praktyki klinicznej jednoznacznie wskazują, że uzależnienie refundacji leków antycholinergicznych (…) od potwierdzenia diagnozy OAB za pomocą badania urodynamicznego nie znajduje żadnego uzasadnienia w aktualnej wiedzy medycznej”.
  3. Czy wg wiedzy Pana Prezesa, o umieszczenie zapisu o badaniu urodynamiczne wnioskował którykolwiek z podmiotów odpowiedzialnych, który złożył wniosek w sprawie refundacji leków na zespół pęcherza nadreaktywnego? (to również usłyszeliśmy podczas Dialogu dla Zdrowia).

Pin It on Pinterest