Interpelacje posła Latosa do Ministra Zdrowia

W dniu 2 maja br. poseł Tomasz Latos skierował do Ministra Zdrowia dwie interpelacje (2952 i 2954) w sprawie badania urodynamicznego oraz jasnych kryteriów leczenia pęcherza nadreaktywnego.

Interpelacja nr 2952 dotyczyła wprowadzenia jednego, jasnego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refundacji leków absorpcyjnych, natomiast interpelacja nr 2954 apelowała o usunięcia obowiązku wykonania badania urodynamicznego, jako warunku uzyskania refundowanego leczenia farmakologicznego w zespole pęcherza nadreaktywnego

Poseł Latos powołując się na decyzje prezesa AOTMiM z dnia 2 lutego 2016 roku , skierował do Ministra Zdrowia zapytanie czy pacjenci będą mogli skorzystać z refundowanej farmakoterapii bez konieczności wykonywania badania urodynamicznego oraz czy w najbliższym czasie uda się wypracować jedno uniwersalne kryterium dla NTM, tak aby u osób cierpiących na tę przypadłość nie musiała występować choroba współistniejąca, by zostali oni dopuszczeni do refundacji.

Pin It on Pinterest