List do Rzecznika Praw Pacjenta

Stowarzyszenie “UroConti” wystosowało do Rzecznika Praw Pacjenta, pani Barbary Kozłowskiej, list w sprawie usunięcia przepisu wykonywania badania urodynamicznego jako warunku uzyskania refundacji farmakologicznej w leczeniu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Stowarzyszenie “UroConti” już od 5 lat walczy o usunięcie tego niedorzecznego zapisu, powołując się m.in. na rekomendację prezesa AOTMiT z dnia 2 lutego br., w której jest wyraźny zapis, że “podstawą rozpoznania OAB powinien być szczegółowy wywiad medyczny i nieinwazyjne badanie urodynamiczne po postacią 3-dniowego dzienniczka mikcji”. Z Rekomendacji Rady Przejrzystości AOTMiT z dnia 1 lutego br. wynika, że przyjęcie nowego rozwiązania wiązać się będzie z oszczędnościami rzędu 15-16 mln złotych.

Niestety mimo jasnej rekomendacji AOTMiT oraz stanowiska lekarzy (postulat do Ministra Zdrowia poparło 350 ginekologów i urologów oraz konsultanci krajowi w dziedzinie ginekologii oraz urologii) resort zdrowia nie odpowiada na apele “UroConti” w sprawie zniesienia tego absurdu legislacyjnego, w związku z tym Stowarzyszenie zwraca się do pani Rzecznik o interwencję w tej sprawie.

Pin It on Pinterest