List do Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 10 czerwca 2016 roku Rada Stowarzyszenia wraz z Zarządem “UroConti” wystosowała list do Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, w sprawie zniesienia przepisu wykonywania badania urodynamicznego jako warunku uzyskania refundacji w leczeniu OAB.

Stowarzyszenie “UroConti” już od 5 lat walczy o usunięcie tego niedorzecznego zapisu, powołując się m.in. na rekomendację prezesa AOTMiT z dnia 2 lutego br., w której jest wyraźny zapis, że “podstawą rozpoznania OAB powinien być szczegółowy wywiad medyczny i nieinwazyjne badanie urodynamiczne po postacią 3-dniowego dzienniczka mikcji”.

Z Rekomendacji Rady Przejrzystości AOTMiT z dnia 1 lutego br. wynika, że przyjęcie nowego rozwiązania wiązać się będzie z oszczędnościami rzędu 15-16 mln złotych.

Niestety, mimo rekomendacji AOTMiT oraz stanowiska lekarzy (postulat do Ministra Zdrowia poparło 350 ginekologów i urologów oraz konsultanci krajowi w dziedzinie ginekologii oraz urologii) resort zdrowia nie odpowiada na apele “UroConti” w sprawie zniesienia tego absurdu legislacyjnego, w związku z tym Stowarzyszenie zwraca się do pana Rzecznika z prośbą o interwencję w sprawie tych działań.

Pin It on Pinterest