Światowy Tydzień Kontynencji 2016

W dniach 20-26 czerwca br. po raz ósmy Stowarzyszenie “UroConti” będzie obchodzić Światowy Tydzień Kontynencji (z ang. World Continence Week, WCW). Celem tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na istotę problemu nietrzymania moczu.

Na nietrzymanie moczu cierpi ok. 10% populacji po 30 roku życia. Problem ten, zaliczany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do podstawowych zagadnień zdrowotnych, stał się ogromnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia. W dobie starzejącego się społeczeństwa oraz zmian cywilizacyjnych, problem NTM będzie się pogłębiał, dlatego tak ważna jest kompleksowa analiza i poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji UroConti, pt. “W kierunku lepszych rozwiązań – leczenie i opieka na pacjentem z NTM”, która będzie inauguracją WCW, zostaną poruszone istotne tematy, które zaprezentujemy podczas trzech sesji. Pierwsza sesja zostanie poświęcona polityce zdrowotnej i społecznej NTM. W sesji tej zabiorą głownie głos przedstawiciele ministerstwa oraz parlamentarzyści. Postaramy się dowiedzieć, jaka jest polityka zdrowotna i społeczna wobec starzejącego się społeczeństwa i pacjentów z NTM.

Druga sesja dotyczyła będzie profilaktyki, diagnostyki i leczenia NTM. W sesji tej, głos zabiorą specjaliści POZ, urologii oraz ginekologii. Dowiemy się m.in., jak fizjoterapia może pomóc w profilaktyce NTM, jaka farmakoterapia obecnie oferowana jest pacjentowi z NTM, a także z jakich metod może skorzystać pacjent w przypadku niepowodzenia leczenia zachowawczego.

Podczas ostatniej, trzeciej sesji zostanie omówiony problem opieki i środków pomocniczych, w tym m.in.: refundacji środków pomocniczych, roli opieki pielęgniarek i położnych nad pacjentem z NTM.

W konferencji wezmą udział między innymi reprezentanci ministerstwa, przedstawiciele organizacji pacjenckich, a także środowisk farmaceutycznych i organizacji senioralnych.

Konferencja odbędzie się 20 czerwca br. w Hotelu Golden Tulip, na ul. Towarowej 2 w Warszawie. Wstęp wolny.

Pin It on Pinterest