Raport: Pacjent z NTM 2016

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” przy współpracy z World Federation of Incontinent Patients (WFIP) oraz Programem prospołecznym “NTM – Normalnie Żyć” opublikowało piątą już edycję raportu pod tytułem: “Pacjent z NTM w Systemie Opieki Zdrowotnej 2016“.

Na nietrzymanie moczu cierpi ok. 10% populacji po 30 roku życia. Problem ten, zaliczany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do podstawowych zagadnień zdrowotnych, stał się ogromnym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia. W dobie starzejącego się społeczeństwa oraz zmian cywilizacyjnych, problem NTM będzie pogłębiał swoją skalę, dlatego tak ważna jest kompleksowa analiza i poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

W tegorocznej edycji raportu poruszane zostały głównie zagadnienia dotyczące społecznych i ekonomicznych kosztów NTM, które dotyczą przede wszystkim badań diagnostycznych, refundacji leków, zabiegów chirurgicznych, jak i wizyt u lekarzy – specjalistów, a także kosztów pośrednich związanych z leczeniem powikłań, zaburzeń psychicznych jak i kosztów powiązanych z absencją w pracy pacjentów z NTM. Autorzy raportu poświęcili także dużą uwagę polityce refundacyjnej, sposobom leczenia, jak i kwestiom opieki nad pacjentem z NTM.

Pin It on Pinterest