List otwarty do Ministra Zdrowia

20 czerwca br., podczas Konferencji Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti, zorganizowanej w ramach obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji, uczestnicy konferencji skierowali do Ministra Zdrowia, Konstantego Radziwiłła, list otwarty.

Celem listu jest zwrócenie uwagi kierownictwa Ministerstwa Zdrowia na najważniejsze problemy pacjentów z NTM, a także skłonienie kierownictwa MZ do spotkania z Zarządem Głównym Stowarzyszenia “UroConti”.

W ramach listu Stowarzyszenie kieruje swoje postulaty do obecnego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Mimo licznych interwencji kierowanych w stronę obecnych i byłych już Ministrów Zdrowia, większość problemów pacjentów z NTM nadal pozostaje bez rozwiązań. Do najważniejszych postulatów należą:

  • Usunięcie obowiązku wykonania badania urodynamicznego, jako warunku uzyskania refundowanego leczenia farmakologicznego w zespole pęcherza nadreaktywnego;
  • Wprowadzenie jednego, jasnego kryterium medycznego (nietrzymanie moczu) uprawniającego do refundacji środków absorpcyjnych;
  • Zwiększenie limitów ilościowych na refundowane środki absorpcyjne z 60 szt. do co najmniej 90 szt. miesięcznie;
  • Umieszczenie w katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji krzyżowej dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM;
  • Poszerzenie listy leków refundowanych w leczeniu zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) o nowe substancje medyczne.

List otwarty podpisały 133 osoby, w szczególności przedstawiciele wszystkich terenowych oddziałów Stowarzyszenia “UroConti”, a także członkowie innych organizacji pacjenckich.

Pin It on Pinterest