Rekomendacje NTM 4 Towarzystw Naukowych

24 czerwca br. podczas 46. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wraz z Polskim Towarzystwem Urologicznym, Polskim Towarzystwem Gerontologicznym i Polskim Towarzystwem Ginekologicznym nawiązało współpracę w nowym projekcie pod nazwą Rekomendacje NTM.

Jest to inicjatywna, która ma na celu zbieranie opinii, uwag i komentarzy środowisk lekarskich, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów, a także pacjentów i wszystkich tych, którzy w codziennym życiu spotykają się z zespołem nietrzymania moczu. Zebrane opinie i komentarze posłużą do opracowania wytycznych w postępowaniu z pacjentem z NTM.

Rekomendacje NTM mają służyć pomocą w rozpoznaniu schorzenia, a także usystematyzować obszary prac lekarzy rodzinnych, geriatrów, ginekologów jak i urologów na etapach: rozpoznania, diagnozowania, leczenia i higieny w różnych rodzajach NTM.

Już teraz, na stronie www.rekomendacjentm.pl można zostawiać propozycje i uwagi, a także na bieżąco śledzić postępy prac związane z wdrożeniem projektu Rekomendacje NTM.

Pin It on Pinterest