MZ odpowiada

W odpowiedzi na interpelację nr 3967 posła Tomasz Latosa z dn. 6 czerwca 2016 roku, wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala poinformowała o postępie prac związanych z usunięciem badania urodynamicznego do uzyskania refundowanego leczenia farmakologicznego.

W piśmie do prezes “UroConti” ” Anny Sarbak poinformowała, że z dniem 1 lipca br., wraz z wejściem w życie kolejnego obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych, zostanie rozszerzone wskazanie refundacyjne dla leków: Vesicare 10 mg, tabl. powl., 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) oraz Vesicare 5 mg, tabl. powl., 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), stosowanych w zespole pęcherza nadreaktywnego.

Zmiana ta była możliwa dzięki złożeniu przez firmę podmiot odpowiedzialny wniosku o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej zgodnie art. 24 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345) dla ww. produktów Vesicare 5 i 10 mg we wskazaniu zespól pęcherza nadreaktywnego.

W przedmiotowej sprawie, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w rekomendacji nr 7/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. rekomendował objęcie refundacją ww. produktów leczniczych. W uzasadnieniu Prezes Agencji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, uznał za zasadne finansowanie ze środków publicznych solifenacyny w zespole pęcherza nadreaktywnego bez konieczności potwierdzenia nadczynności wypieracza w badaniu urodynamicznym.

Pin It on Pinterest